THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG - Phiên Bản Mới 09.08.20 ...

Từ 08-08-17

Chiến Hồn

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- CHIẾN HỒN --

--- Giao diện hệ thống tiến cấp mới Chiến Hồn ---

Nội Dung

  • Thực hiện nhiệm vụ chính tuyến Lv.70 để mở tính năng mới Chiến Hồn.
  • Tiến cấp mới Chiến Hồn có công dụng như chiếc khiên Hộ Thể hút lấy một phần sát thương phải chịu và cộng thêm các thuộc tính cá nhân cho người sở hữu.
  • Ví dụ: Khi phải hứng chịu sát thương trừ 100HP, Chiến Hồn hộ thể sẽ hút lấy 30% trên tổng số sát thương, tức người sở hữu Chiến Hồn sẽ chỉ mất đi 70HP sau đòn công kích.
  • Sau khi mất khả năng Hộ Thể, Chiến Hồn sẽ tự động hồi phục với tốc độ tùy thuộc vào kỹ năng 1 (Bất Diệt) của bản thân.

--- Thanh Chiến Hồn vàng (gần tên nhân vật) thể hiện khả năng Hộ Thể còn lại của Chiến Hồn ---

--- Kỹ năng “Bất Diệt” giúp hồi phục khả năng Hộ Thể của Chiến Hồn ---

Cường Hóa Chiến Hồn

  • Có thể tiến hành cường hóa / tiến cấp Chiến Hồn bằng Tiến Cấp Đơn-HồnTư Chất Đơn-Hồn (nhận tại Tiệm-Vàng / Vàng Khóa, phó bản Tiến Cấp hoặc Tiệm Danh Vọng).
  • Lưu ý:
    - Mỗi ngày chỉ có thể mua được tối đa 10 Tiến Cấp Đơn-Hồn bằng Vàng Khóa với các hình thức mua tại Tiệm-Vàng khóa hoặc mua nhanh.
    - Không thể nhận Tiến Cấp Đơn-Hồn và Tư Chất Đơn-Hồn thông qua sự kiện Nạp Lần Đầu-Ngày và hoạt động Đặc Sắc-Tiến Cấp Nhận Thưởng đang diễn ra.

--- Tiến Cấp Đơn-Hồn ---

--- Mỗi ngày chỉ có thể mua tối đa 10 Tiến Cấp Đơn-Hồn bằng Vàng Khóa tại Tiệm-Vàng Khóa hoặc mua nhanh ---

--- Phó bản đơn Chiến Hồn ---

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây