BXH Nạp Toàn Server (06.10-10.10)

BXH Nạp Toàn Server (06.10-10.10)

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- BXH Nạp Toàn Server --

Thời Gian

  • Bắt Đầu: Sự kiện bắt đầu từ 06.10.2017
  • Kết Thúc: 23h59 ngày 10.10.2017

Điều Kiện

  • Máy chủ mở trên 10 ngày mới có thể tham gia sự kiện.

Nội Dung

BXH Ngày
    • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày nạp đạt mức 1000 Vàng sẽ nhận được Gói Quà Nạp 1000 Vàng Mỗi Ngày.

--- Gói Quà Nạp 1000 Vàng Mỗi Ngày ---

  • Nạp đạt mức 4000 Vàng trở lên trong ngày được vào BXH Ngày.
  • Hạng Ngày sẽ được tạo mới mỗi ngày, 24h00 mỗi ngày tiến hành trao thưởng.

--- Giao diện sự kiện BXH Nạp Toàn Server-Ngày ---

--- Phần thưởng có thể nhận tại BXH Ngày ---

BXH Tích Lũy
  • Nạp đạt mức 15,000 Vàng trở lên trong ngày được vào BXH Tổng.
  • Hạng Tổng tính theo tổng số vàng đã nạp được xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện, sau 1 giờ từ khi kết thúc sự kiện hệ thống sẽ tiến hành trao thưởng qua thư.

--- Giao diện sự kiện BXH Nạp Toàn Server-Tổng ---

--- Có thể nhận tinh phách trân bảo mới Lăng Vân Phi/Long Mã/Kim Bút khi đua TOP BXH Tổng ---

--- Một số phần thưởng hiếm có thể nhận tại BXH Tổng ---

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây