Hoàn Tất Bảo Trì Nâng Cấp Máy Chủ (09.03)

Hoàn Tất Bảo Trì Nâng Cấp Máy Chủ (09.03)

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

Để tiến hành nâng cấp phần cứng máy chủ, Bổn Trang Chủ xin thông báo đã hoàn tất bảo trì các máy chủ trong danh sách dưới đây:

Danh sách máy chủ bảo trì
Kiếm Vương 6Kiếm Vương 100Kiếm Vương 179
Kiếm Vương 7Kiếm Vương 101Kiếm Vương 180
Kiếm Vương 8Kiếm Vương 102Kiếm Vương 181
Kiếm Vương 9Kiếm Vương 103Kiếm Vương 182
Kiếm Vương 10Kiếm Vương 109Kiếm Vương 183
Kiếm Vương 11Kiếm Vương 110Kiếm Vương 188
Kiếm Vương 22Kiếm Vương 111Kiếm Vương 189
Kiếm Vương 24Kiếm Vương 112Kiếm Vương 190
Kiếm Vương 25Kiếm Vương 113Kiếm Vương 191
Kiếm Vương 51Kiếm Vương 114Kiếm Vương 197
Kiếm Vương 52Kiếm Vương 115Kiếm Vương 198
Kiếm Vương 53Kiếm Vương 116Kiếm Vương 199
Kiếm Vương 54Kiếm Vương 117Kiếm Vương 200
Kiếm Vương 55Kiếm Vương 118Kiếm Vương 201
Kiếm Vương 56Kiếm Vương 129Kiếm Vương 202
Kiếm Vương 60Kiếm Vương 130Kiếm Vương 203
Kiếm Vương 61Kiếm Vương 131Kiếm Vương 204
Kiếm Vương 62Kiếm Vương 132Kiếm Vương 205
Kiếm Vương 63Kiếm Vương 133Kiếm Vương 206
Kiếm Vương 81Kiếm Vương 169Kiếm Vương 207
Kiếm Vương 82Kiếm Vương 170Kiếm Vương 208
Kiếm Vương 83Kiếm Vương 171Kiếm Vương 210
Kiếm Vương 84Kiếm Vương 172-
Kiếm Vương 85Kiếm Vương 173-
  • Thời gian bảo trì (ĐÃ HOÀN TẤT): Từ 8h00 đến 10h30, thứ 6 ngày 09.03.2018.
  • Riêng các máy chủ Kiếm Vương 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 đã hoàn tất bảo trì vào 15h00 cùng ngày.
  • Lưu ý đối với các máy chủ Kiếm Vương 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11: 
    • Sự kiện Nạp Hoàn Trả (thuộc chuỗi sự kiện liên thông máy chủ) - số ngày tích lũy nạp đạt điều kiện sẽ được khắc phục trong thời gian sớm nhất.
    • Thông báo chi tiết sẽ cập nhật sau tại trang chủ và fanpage.

Bổn Trang Chủ xin chân thành cám ơn!