Hoàn tất trao thưởng sự kiện Gói Quà Tích ...

Hoàn tất trao thưởng sự kiện Gói Quà Tích Lũy Cuối Tuần (27.04 - 03.05)

-= HOÀN TẤT TRAO THƯỞNG SỰ KIỆN TÍCH LŨY CUỐI TUẦN (27.04 - 03.05) =-

Nội Dung

Bổn Trang Chủ xin thông báo đã hoàn tất trao thưởng sự kiện Gói Quà Tích Lũy Cuối Tuần (27.04 - 03.05), cụ thể:

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây