Tăng Cấp Dị Dung (08.02-10.02)-Quà Sôi Độn...

Tăng Cấp Dị Dung (08.02-10.02)-Quà Sôi Động

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- TĂNG CẤP DỊ DUNG-QUÀ SÔI ĐỘNG (08.02-10.02) --

-- Giao diện sự kiện Tăng Cấp Dị Dung --

Thời Gian

  • Bắt Đầu: 0h00 ngày 08.02.2018.
  • Kết Thúc: 23h59 ngày 10.02.2018.

Điều Kiện

  • Máy chủ có thời gian mở trên 10 ngày mới có thể tham gia sự kiện.

Quy Tắc

    • Trong thời gian sự kiện, tăng cấp Dị Dung ngẫu nhiên đến bậc bất kỳ sẽ nhận được hoàn trả Tinh Túy Dị Dung.

-- Tinh Túy Dị Dung --

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây