Tăng Cấp Thời Trang (02.04-04.04)

Tăng Cấp Thời Trang (02.04-04.04)

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- TĂNG CẤP THỜI TRANG (02.04-04.04) --

-- Giao diện sự kiện Tăng Cấp Thời Trang --

Thời Gian

  • Bắt Đầu: 0h00 ngày 02.04.2018.
  • Kết Thúc: 23h59 ngày 04.04.2018.

Điều Kiện

  • Máy chủ có thời gian mở trên 10 ngày mới có thể tham gia sự kiện.

Quy Tắc

    • Trong thời gian sự kiện, tăng cấp Thời Trang ngẫu nhiên đến bậc bất kỳ sẽ nhận được hoàn trả Tinh Túy Thời Trang.

-- Tinh Túy Thời Trang --

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây