Tăng Cấp Trân Bảo (14.05-16.05)

Tăng Cấp Trân Bảo (14.05-16.05)

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- TĂNG CẤP TRÂN BẢO (14.05-16.05) --Thời Gian

  • Bắt Đầu: 0h00 ngày 14.05.2018.
  • Kết Thúc: 23h59 ngày 16.05.2018.

Điều Kiện

  • Máy chủ có thời gian mở trên 10 ngày mới có thể tham gia sự kiện.

Quy Tắc

  • Trong thời gian sự kiện, tăng cấp Trân Bảo bất kỳ nhận được hoàn trả Túi Tinh Phách Như Ý (mở được tinh phách trân bảo tự chọn).

--- Túi Tinh Phách Như Ý mở nhận tinh phách trân bảo tự chọn bất kỳ ---

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây