Tết Trung Thu - x2 Quà Khi Tham Gia Hoạt Đ...

Tết Trung Thu - x2 Quà Khi Tham Gia Hoạt Động

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- TẾT TRUNG THU x2 QUÀ THƯỞNG --

Nội Dung

  • Khi tham gia các hoạt động nhận thưởng trong game tương ứng với lịch trình dưới, các Thiếu Hiệp sẽ nhận được  x2 số lượng quà thưởng ban đầu từ hoạt động.
  • Ví dụ:
    - Bình thường: Tham gia Hộ Tống nhận thưởng 5 vạn EXP.
    - Trong thời gian x2: Tham gia Hộ Tống nhận thưởng 10 vạn EXP.
Hoạt ĐộngThời Gian
Hộ Tống30.09.2017
Bờ Biển01.10.2017
Thi Hội02.10.2017
Diệt Quái x303.10.2017
Liên Server 1v104.10.2017
Bang Tranh Bá05.10.2017
Hoàng Lăng Tầm Bảo06.10.2017

--- Lịch trình x2 quà thưởng các hoạt động trong game ---

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây