Tìm Lại Tài Nguyên - Xuân Ấm Áp (14.02-21....

Tìm Lại Tài Nguyên - Xuân Ấm Áp (14.02-21.02)

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- XUÂN ẤM ÁP-TÌM LẠI TÀI NGUYÊN (14.02-21.02) --

-- Giao diện hoạt động Xuân Ấm Áp --

Nội Dung

  • Thời gian: 0h00 ngày 14.02.2018 - 23h59 ngày 21.02.2018
  • Tại hoạt động Xuân Ấm Áp, mỗi ngày có thể dùng Vàng nhận thưởng lại hoạt động chưa tham gia.
  • Hoạt động sẽ tự đóng sau khi nhận hết.

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây