Ưu Đãi Hoa Liên (18.04-19.04)

Ưu Đãi Hoa Liên (18.04-19.04)

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- ƯU ĐÃI HOA LIÊN (18.04-19.04) --

--- Giao diện sự kiện mới Ưu Đãi Hoa Liên ---

Thời Gian

 • Bắt đầu: 0h00 ngày 18.04.2018
 • Kết thúc: 23h59 ngày 19.04.2018

Điều Kiện Mở

 • Máy chủ cần có thời gian mở từ 10 ngày trở lên.
 • Nhân vật cần đạt cấp Lv.50 trở lên mới có thể tham gia sự kiện.

Hướng Dẫn

Hoàn Trả Tiến Cấp
 • Trong thời gian sự kiện diễn ra, tiến cấp Hoa Liên đạt bậc nhất định sẽ nhận được gói quà tương ứng với bậc đó, gồm:

Lưu ý

 • Mỗi mốc nhận thưởng chỉ có thể nhận thưởng 1 lần. Nếu đã nhận rồi, khi tăng bậc hoa liên tiếp theo thì sẽ không được nhận lại thưởng của các bậc trước.
 • Phần thưởng bậc được nhận sẽ dựa theo bậc hoa liên hiện tại để nhận. không thể nhận các bậc trước.
 • Ví dụ: Khi có sự kiện, hoa liên đạt bậc 8 => sẽ được nhận thưởng bậc 8 và không được nhận thưởng bậc 6, bậc 7. Khi tiến cấp hoa liên lên bậc 9, sẽ được nhận thưởng bậc 9. Thưởng của bậc 6, bậc 7, bậc 8 sẽ không được nhận lại.
Quà Tiêu Phí
  • Trong thời gian sự kiện diễn ra, mỗi lần tiêu phí trong game đạt mức 1000 vàng sẽ nhận được gói quà từ sự kiện (tối đa nhận được 30 lần).

Đổi Hạn Giờ
  • Trong thời gian sự kiện diễn ra, có thể tiến hành đổi 5 Tiến Cấp Đơn-Hoa thành 1 Tư Chất Đơn-Hoa (tối đa đổi được 40 lần).

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây