Ưu Đãi Thú Cưỡi (03.04-04.04)

Ưu Đãi Thú Cưỡi (03.04-04.04)

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- ƯU ĐÃI THÚ CƯỠI (03.04-04.04) --

--- Giao diện sự kiện mới Ưu Đãi Thú Cưỡi ---

Thời Gian

 • Bắt đầu: 0h00 ngày 03.04.2018
 • Kết thúc: 23h59 ngày 04.04.2018

Điều Kiện Mở

 • Máy chủ cần có thời gian mở từ 10 ngày trở lên.
 • Nhân vật cần đạt cấp Lv.50 trở lên mới có thể tham gia sự kiện.

Hướng Dẫn

Hoàn Trả Tiến Cấp
 • Trong thời gian sự kiện diễn ra, tiến cấp Thú Cưỡi đạt bậc nhất định sẽ nhận được gói quà tương ứng với bậc đó, gồm:

Lưu ý

 • Mỗi mốc nhận thưởng chỉ có thể nhận thưởng 1 lần. Nếu đã nhận rồi, khi tăng bậc thú cưỡi tiếp thì sẽ không được nhận lại thưởng của các bậc trước.
 • Phần thưởng bậc được nhận sẽ dựa theo bậc thú cưỡi hiện tại để nhận. không thể nhận lại các bậc trước.
 • Ví dụ: Khi có sự kiện, thú cưỡi đạt bậc 8 => sẽ được nhận bậc 8không được nhận thưởng bậc 6, bậc 7. Khi tiến cấp lên thú cưỡi bậc 9, sẽ được nhận thưởng bậc 9. Thưởng của bậc 6, bậc 7, bậc 8 sẽ không được nhận lại.
Quà Tiêu Phí
  • Trong thời gian sự kiện diễn ra, mỗi lần tiêu phí trong game đạt mức 1000 vàng sẽ nhận được gói quà từ sự kiện (tối đa nhận được 40 lần).

Đổi Hạn Giờ
  • Trong thời gian sự kiện diễn ra, có thể tiến hành đổi 5 Tiến Cấp Đơn-Cưỡi thành 1 Tư Chất Đơn-Cưỡi (tối đa đổi được 40 lần).

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây